Montaż odwodnień liniowych

Montaż odwodnień liniowych - opis montażu

1. Przygotować wykop o wystarczającej szerokości, musi być zapewniona możliwość wykonania min. 8 cm (klasa A 15) otuliny betonowej. Dla większych obciążeń należy także uwzględnić dopuszczalne obciążenie podłoża lub określić dopuszczalne obciążenie dna wykopu. Dotrzymać przewidziane we wskazówkach montażowych dla danych klas obciążenia, minimalne parametry jakościowe betonu.
2. W odwodnieniach polimerobetonowych na każdym elemencie odwodnienia liniowego oznaczony jest kierunek przepływu cieczy. Zamieszczone strzałki wskazują kierunek odprowadzenia wody.
3. Zamontować skrzynkę odpływową zgodnie ze wskazówkami montażu korytek (grubość otuliny betonowej). Rozciągnąć sznur poziomujący i wypełnić wykop betonem i układać elementy korytka rozpoczynając od końca ciągu (np. skrzynki odpływowej). Podczas układania elementów korytek zwracać uwagę na kierunek strzałek. Na początku i końcu ciągu korytek zamontować ścianki zamykające. Podłączyć punkty odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej lub zbirników zbiorczych.
4. Rozeprzeć ścianki korytek przeciwko działającemu ściskaniu bocznemu lub zamontować ruszty do korytek, zabezpieczając je przed zabrudzeniem betonem.
5. Równomiernie obetonować boczne ścianki korytek. Przy montażu w płytach betonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne i nie przerywać wcześniejszych szczelin dylatacyjnych ciągiem korytek.
6. Ostateczny górny poziom ciągów ruchu pieszego lub samochodowego, musi zostać wykonany 3-5 mm powyżej górnej krawędzi korytek. Taki montaż korytek spowoduje swobodny odpływ wody lub innych cieczy.
7. Oczyścić ruszty, powierzchnie wewnętrzne korytka i odpływy z zanieczyszczeń, zabezpieczyć ruszty za pomocą mocowań. Zgodnie z normą DIN EN 1433 / PN-EN 1433 przewiduje się dla bezpieczeństwa ruchu trwałe mocowanie rusztów od klasy obciążenia C 250.
8. Przylegająca do korytka warstwa obudowy, musi być wykonana w taki sposób, aby żadne siły poziome nie były przekazywane na ścianki koryta odwadniającego.
9. Wszelkie prace montażowe powinny być wykonywane przez firmy mające doświatczenie w wykonywaniu takich prac budowlanych.Klasa obciążenia odwodnień liniowych A15 B125 C250 D400 E600
Wymiar ławy betonowej X mm
80
100
150
200
250
Wymiar ławy betonowej Z mm
80
100
150
200
250
Klasa betonu dla ławy
B 12/15
B 20/25
B 20/25
B 20/25
B 20/25

Materiały budowlane oferowane przez BUD-NET

KRUSZYWA DROGOWE

ODWODNIENIA LINIOWE

KRATKI TRAWNIKOWE

STOJAKI ROWEROWE

STALOWE ŁAWKI PARKOWE

ŁAWKI BETONOWE

KOSZE BETONOWE NA ŚMIECI

KOSZE PARKOWE - MIEJSKIE

SŁUPKI BETONOWE

DONICE BETONOWE

CEGŁA PEŁNA I DZIURAWKA

PARKIET PODŁOGOWY

KOSTKA GRANITOWA

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE - PŁYTY

KOSTKA BRUKOWA

ZBIORNIKI BETONOWE

BUD-NET - Warszawa, Tel: 22 490-36-35, Mobile: 606-92-55-66, E-mail: biuro@bud-net.pl