REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

 1. Zamówienia internetowe są traktowane na równi z innymi formami zamówień stosowanymi w Firmie "BUD-NET" - zwanej dalej Sprzedającym
 2. Każdy Zamawiający dostanie mailem zwrotnym - podanym w formularzu, link do swojego zamówienia, który należy zachować. Oprócz informacji otrzymywanych mailem, Zamawiający bedzie mógł sledzić postęp w realizacji swojego zamówienia, gdyż wszelkie informacje dotyczące akceptacji, wpłaty zaliczki, terminu wykonania czy innych istotnych zmian zostaną na nim odnotowane.
 3. Warunkiem przyjęcia zmówienia i dostarczenia kostki jest:
  1. akceptacja przez Sprzedającego - mailem zwrotnym, danych formalnych zawartych w formularzu zamówienia, co będzie odzwierciedlone na zamówieniu.
  2. Wpłata należnej kwoty wynikającej z zamówienia na konto Sprzedającego:
   nr konta 50 1020 5558 1111 1290 8920 0075. /PKO BP SA - inteligo/
 4. Po otrzymaniu zaliczki Sprzedającego potwierdzi przyjęcie zamówienia określając termin dostawy
  lub odbioru i określi termin oraz wielkość pozostałej kwoty do uregulowania przez Zamawiającego
 5. Termin dostarczenia/odbioru kostki do 7 dni roboczych
 6. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony telefonicznie (dzień, godzina)
 7. Dostawa i rozładunek kostki samochodem samorozładowującym.
 8. Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.
 9. W przypadku świadczenia usługi transportowej przez Sprzedającego, miejscem dostawy jest miejsce wskazane w zamówieniu.
 10. W ciągu 7 dni od dostawy, Zamawiający otrzyma fakturę.
 11. Brak właty zaliczki w ciągu 14 dni od chwili potwierdzenia formalnego zamówienia przez Sprzedającego powoduje automatyczne unieważnienie calej umowy.

BUD-NET
Andrzej Struś - właściciel