tel. 022 490-36-35
kom. 606-92-55-66
 
ZAMÓWIENIA INTERNETOWE
Mała architektura.
łAWKI OGRODOWE - PARKOWE - ULICZNE.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ŁAWKI

 

 1. Zamówienia internetowe są traktowane na równi z innymi formami zamówień stosowanymi w serwisie BUD-NET zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Każdy Zamawiający otrzyma zwrotną wiadomość na adres e-mail - podany w formularzu, z linkiem do swojego zamówienia, który należy zachować. Oprócz informacji
  otrzymywanych e-mailem, Zamawiający będzie mógł śledzić postęp w realizacji swojego zamówienia, gdyż wszelkie informacje dotyczące akceptacji, wpłaty zaliczki,
  terminu wykonania czy innych istotnych zmian zostaną na nim odnotowane.
 3. Warunkiem przyjęcia zmówienia i dostarczenia ławek jest:
  1. akceptacja przez Sprzedającego - e-mailem zwrotnym, danych formalnych zawartych w formularzu zamówienia, co będzie odzwierciedlone na zamówieniu.
  2. Wpłata należnej kwoty wynikającej z zamówienia na konto Sprzedającego:
   nr konta 50 1020 5558 1111 1290 8920 0075.
 4. Termin dostarczenia/odbioru ławek standardowo do 28 dni roboczych lub według indywidualnych ustaleń.
 5. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony telefonicznie i poprzez e-mail (dzień, godzina).
 6. Pakowanie i załadunek ławek do wysyłki przeprowadza sprzedający.
 7. Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego.
 8. W przypadku świadczenia usługi transportowej przez Sprzedającego, miejscem dostawy jest miejsce wskazane w zamówieniu.
 9. Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą tradycyjną po zrealizowaniu zamowienia.
 10. Brak wpłaty w ciągu 14 dni od chwili potwierdzenia formalnego zamówienia przez Sprzedającego powoduje automatyczne unieważnienie całej umowy.

 11. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  Przed odebraniem przesyłki od spedytora należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić
  uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy
  nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia
  sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ
  na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


BUD-NET Andrzej Struś