tel. 022 490-36-35
kom. 606-92-55-66
 
ZAMÓWIENIA INTERNETOWE
Mała architektura.
Kosze na śmieci.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

 

 1. Zamówienia internetowe są traktowane na równi z innymi formami zamówień stosowanymi w serwisie BUD-NET zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Każdy Zamawiający otrzyma zwrotną wiadomość na adres e-mail - podany w formularzu, z linkiem do swojego zamówienia, który należy zachować. Oprócz informacji
  otrzymywanych e-mailem, Zamawiający będzie mógł śledzić postęp w realizacji swojego zamówienia, gdyż wszelkie informacje dotyczące akceptacji, wpłaty zaliczki,
  terminu wykonania czy innych istotnych zmian zostaną na nim odnotowane.
 3. Warunkiem przyjęcia zmówienia i dostarczenia stojaków rowerowych jest:
  1. akceptacja przez Sprzedającego - e-mailem zwrotnym, danych formalnych zawartych w formularzu zamówienia, co będzie odzwierciedlone na zamówieniu.
  2. Wpłata należnej kwoty wynikającej z zamówienia na konto Sprzedającego:
   nr konta 50 1020 5558 1111 1290 8920 0075.
 4. Termin dostarczenia/odbioru stojaków - standardowo do 21 dni roboczych lub według indywidualnych ustaleń.
 5. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony telefonicznie i poprzez e-mail (dzień, godzina).
 6. Pakowanie i załadunek stojaków do wysyłki przeprowadza sprzedający.
 7. Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.
 8. W przypadku świadczenia usługi transportowej przez Sprzedającego, miejscem dostawy jest miejsce wskazane w zamówieniu.
 9. Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą tradycyjną po zrealizowaniu zamowienia.
 10. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia formalnego zamówienia przez Sprzedającego powoduje automatyczne unieważnienie całej umowy.


BUD-NET Andrzej Struś
marzec 2013